Organizasyon, Medya ve Tanıtım Komitesi

Türkiye KARİD’in medya çalışmalarını yürütür. Dernek faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla; basın ilişkileri dahil olmak üzere fuar, zirve gibi organizasyonel faaliyetleri koordine eder.

Gümrük Komitesi

Gümrükler Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışarak gümrük iş ve işlemleri hususunda sorunlara çözüm üretmek, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapmak.

Eğitim Komitesi

Sektör çalışanlarının niteliklerinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, BTK ve Mesleki Yeterlilik Kurumu nezdindeki sertifikalandırma çalışmalarına katılarak eğitimlerin plan ve programlarını oluşturma faaliyetlerinde sektör adına görüş belirtmek, müzakerelerde bulunmak, sektörün ihtiyaç ve gerekliliklerini kurumlarla paylaşmak ve gereken aksiyonların alınması için çaba göstermek.

IT Komitesi

Adres Kodu sistemine ilişkin çalışmalar başta olmak üzere kamu nezdinde sektörel menfaatlerin geliştirilmesi ve korunması adına IT çalışması gerektiren her türlü faaliyete katılmak.

Posta-Hukuk Komitesi

Sektörü düzenleyen mevzuat taslakları hakkında görüş oluşturmak, müzakerelere katılmak, sektörel sorunlara ilişkin başta kargo, posta ve lojistik sektörünün yoğun biçimde ilişkide olduğu Ulaştırma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, BTK, Gümrükler Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli tüm görüşmeleri yapmak, sektörün çıkarlarının korunması için gerekli girişimlerde bulunmak.